Brussel bereikt voorlopig akkoord over Europese digitale identiteit

Het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben overeenstemming bereikt over de invoering van Europese Digitale Identiteitsportefeuilles. Dit markeert een belangrijke stap naar de doelen van het Digital Decade 2030-programma, waarbij alle EU-burgers de mogelijkheid krijgen om een EU Digitale Identiteitsportefeuille te hebben. Hiermee kunnen ze veilig en met bescherming van persoonlijke gegevens toegang krijgen tot zowel openbare als particuliere online diensten in heel Europa.

Naast het gebruik voor openbare diensten zullen ook zeer grote online platforms en particuliere diensten die wettelijk verplicht zijn om gebruikers te authenticeren, de EU Digitale Identiteitsportefeuille moeten accepteren voor het inloggen op hun online diensten. De portefeuille biedt ook nieuwe zakelijke kansen, aangezien private dienstverleners worden aangemoedigd om ze te accepteren, en het vergemakkelijkt de naleving van regelgevende vereisten.

Naast het veilig opslaan van digitale identiteit, stelt de portefeuille gebruikers in staat om bankrekeningen te openen, betalingen te doen en digitale documenten zoals een mobiel rijbewijs, medisch recept of professioneel certificaat te bewaren. Het respecteert de gebruikerskeuze om al dan niet persoonlijke gegevens te delen, biedt hoogwaardige beveiliging en de code ervan wordt open source gepubliceerd om misbruik te voorkomen.

Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Zodra dit is gebeurd, treedt het Europese Digitale Identiteitskader in werking op de 20e dag na publicatie in het Publicatieblad van de EU. Lidstaten moeten 24 maanden na goedkeuring van de uitvoeringshandelingen de EU Digitale Identiteitsportefeuilles aan hun burgers verstrekken.

Dit initiatief bouwt voort op de bestaande eIDAS-regelgeving en bevordert de digitale transformatie tegen 2030, zoals vastgelegd in het Digital Decade-programma. Het heeft al vier grootschalige pilots doorlopen om de technische specificaties te verbeteren en wordt gezien als een stap voorwaarts in het creëren van een veilige, handige digitale identiteit voor zowel openbare als private toepassingen.

Deel dit bericht:

Meer nieuwtjes