Nederland voldoet niet aan deadline voor implementatie van NIS2-beveiligingsrichtlijn

De implementatie van de Europese beveiligingsrichtlijn NIS2 in Nederland zal niet op tijd plaatsvinden. Minister Yesilgöz van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat het voorstel voor implementatie opnieuw is vertraagd en nu voor de zomer moet worden gepubliceerd. De NIS2-richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2016 betreffende netwerk- en informatieveiligheid en heeft tot doel meer duidelijkheid te bieden, de implementatie te verbeteren en in te spelen op ontwikkelingen op dit gebied.

De richtlijn bestrijkt meer sectoren en activiteiten dan voorheen, vereenvoudigt rapportageverplichtingen en richt zich op de beveiliging van de toeleveringsketen. Meer entiteiten en sectoren moeten maatregelen nemen om zich te beschermen tegen cyberaanvallen, zoals de energiesector, transport, bankwezen, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, overheidsadministratie en ruimtevaart.

Daarnaast legt de richtlijn een kader vast voor een betere samenwerking en uitwisseling van informatie tussen verschillende autoriteiten en lidstaten en richt het een “Europees kwetsbaarheidsdatabase” op. Bovendien legt de wet strengere verplichtingen op aan EU-landen op het gebied van toezicht op cybersecurity. De wet werd eind 2022 aangenomen, waarna EU-lidstaten 21 maanden de tijd hebben om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft eerder gemeld dat de nationale implementatie van NIS2 een uitgebreid en complex proces is, mede omdat het gelijktijdig met de CER-richtlijn wordt geïmplementeerd. De Critical Entities Resilience (CER) richtlijn richt zich op de bescherming van publieke en private organisaties tegen fysieke risico’s, zoals de gevolgen van misdaden, sabotage en natuurrampen. Naast de complexiteit zal NIS2 ook van toepassing zijn op meer organisaties.

Het oorspronkelijke plan was dat de wetsvoorstellen voor NIS2 en CER in de zomer van 2023 via Internetconsultatie.nl ter consultatie zouden worden aangeboden. Afgelopen juni werd aangekondigd dat dit was uitgesteld tot eind 2023. Nu meldt Yesilgöz dat de conceptwetten naar verwachting vóór de zomer van 2024 ter consultatie worden voorgelegd. “Gezien de noodzakelijke vervolgstappen in het wetgevingsproces, concludeer ik dat de implementatiedeadline van de Europese Commissie voor beide richtlijnen, namelijk 17 oktober 2024, niet zal worden gehaald,” aldus de minister.

Deel dit bericht:

Meer nieuwtjes