Pentest

Wat is een Pentest?

Pentest is de korte en algemene benaming voor ‘penentration testing’. Met een Pentest geeft een organisatie toestemming aan experts op het gebied van (ethisch) hacken om hun systemen doorgrondig te laten onderzoeken. Zij nemen hier de rol op van kwaadwillende hackers om te testen waar je systemen tegen bestand zijn.

Door het zoeken naar kwetsbaarheden in het netwerk van jouw organisatie, kijkt de hacker naar hoeverre hij of zij toegang kan krijgen tot operaties of gegevens. Door middel van onze Pentest krijg je een duidelijk inzicht in de kwetsbaarheden binnen de IT-omgeving van jouw organisatie. Op basis van deze test kunnen toepasselijke maatregelen worden genomen om de veiligheid van jouw systemen te waarborgen.

Tailor-Made Digital Marketing

Meerwaarde van een pentest

Het uitvoeren van een Pentest heeft vele voordelen voor de veiligheid van jouw organisatie, denk bijvoorbeeld aan:

Kwetsbaarheden identificeren en verhelpen
Pentests helpen bij het identificeren van kwetsbaarheden die kwaadwillende hackers kunnen misbruiken, waardoor beveiligingspersoneel deze kan herstellen

Voldoen aan compliance
Voor veel organisaties is naleving van wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy essentieel. Pentesten helpt organisaties hierbij met het naleven van wettelijke vereisten zoals de ISO 27001.

Het vertrouwen van de klant vergroten
Datalekken kunnen het vertrouwen van klanten aantasten en mogelijk de reputatie van het bedrijf schaden. Met een Pentest beperk je het risico op aanvallen en verzekert je je klanten en belanghebbenden dat hun gegevens veilig en beschermd zijn.

BOEM Consultants cybersecurity